Välj en sida

Hur du lär dig räkna numerologi

Numerologi när man räknar ut livstal, livsvägtal, ödestal, födelsetal. Så kan man lära sig numerologi och tolka siffror i numerologi

Skrivet av Mary Davidsson

Att våga sätta ord på sånt som man inte alltid pratar om. Att utforska ämnen inom allt från andlig utveckling till hur man lagar den perfekta vegofärssåsen. Våga testa nytt. Våga utmanas. Utvecklas. Det är sån jag vill vara. Välkommen att följa med på min resa 🥰 ✨

februari 18, 2021

Är du nyfiken på att lära dig räkna med numerologi? I det här blogginlägget får du lära dig hur du räknar ut dina numerologiska tal. Med numerologi kan du likt astrologin utläsa information om dina karaktärsdrag och viktiga, personliga insikter. Genom numerologin kan du få större förstålese för dig själv och det som sker i ditt liv.

Här kommer mitt andra inlägg om numerologi. Läs även mitt första inlägg om numerologi via denna länk. Genom ditt födelsedatum kan du räkna ut siffror/tal som symboliserar olika energier. Du kan även få fram siffror genom ditt namn. Energierna beskrivs genom siffrorna 1-9 samt mästartalen 11 och 22. Numerologi handlar i grund och botten om att addera ihop siffror och reducera ner dem till ental. Förutom 11 och 22 som har en särskild energi. Får du dessa tal som kallas mästartal låter du dem vara som de är. 

Numerologi lära sig räkna ut

Känns det här krångligt? Ingen fara – jag kommer att förklara närmre och ge exempel. Annars är det bara att fråga så hjälper jag dig gärna! I mitt förra blogginlägg om numerologi fick du lära dig hur du räknar ut ditt årstal. Vill du få vägledning för året genom ditt årstal kan du klicka in på den här länken och läsa mer om energierna för vad just ditt år står för.

I dagens inlägg kommer du att få lära dig:

  • räkna ut ditt livsvägtal
  • räkna ut ditt födelsedagstal
  • räkna ut till själstal (soul urge number)
  • mer om siffrornas betydelse genom en kortare beskrivning på vad varje siffra symboliserar för energi

LIVSVÄGTAL

Livsvägtalet är en viktig siffra inom numerologin som kan ge dig viktig information om dig själv. Livsvägtalet inom numerologin visar dig dina största styrkor, svagheter och belyser även dina ambitioner och talanger. Du kan jämföra livsvägtalet med ditt astrologiska soltecken. Det här talet följer dig genom hela ditt liv. Det symboliserar den väg du kommer att vandra. Och vilka möjligheter och utmaningar du kan möta på din resa genom livet. Genom livsvägtalet får du information om dina styrkor, utmaningar, intressen, karaktärsdrag och karriärval. 

Så här räknar du ut ditt livsvägtal:

Addera år, månad och dag för din födelse.

Exempel: Om du är född 1980-05-01 räknar du först 1+9+8+0=9

Sedan 9+5+1=15 och reducera till ental 1+5=6 Ditt livsvägtal är 6

Numerologi lära sig räkna ut

FÖDELSEDAGSTAL

Genom detta tal beskrivs ytterligare karaktärsdrag till din person och berättar mer om dina förmågor, talanger och personlighet.

Så här räknar du ut ditt födelsedagstal:

Ditt födelsedagstal är talet i månaden du är född. 

SJÄLSTAL

Ditt livsvägtal kan jämföras med ditt astrologiska soltecken. När det gäller själstalet kan du jämföra det med ditt astrologiska måntecken. Med själstalet får du mer information om vem du är på djupet. Genom själstalet får du information om dina djupaste begär, vad du drömmer om och vad du önskar dig. Vilka rädslor du bär på och hur du själsligt motiveras på djupet. Våra själar har kommit hit för att åstadkomma något i detta livet. Med själstalet får du en indikation på den vägledande kraften bakom vad din själs syfte är under denna livsstid.

Såhär räknar du ut ditt själstal:

Du räknar ut till själstal genom bokstäverna i sitt fulla namn som du fick vid födseln. Du kan enkelt räkna ut ditt själstal genom att använda antingen denna länk.

TOLKNING OCH SYMBOLIK

Varje tal har sin egen unika energi och kommer med lärdom, kunskap och symbolik. Numerologi består av grundtalen 1–9 samt mästartalen 11 och 22. Här följer en kortare beskrivning av varje tal. 

1

1:an är full av talanger och överraskningar. Spel, nöjen, underhållning, teater och showbiz gillar 1:an som ofta har humor, stil och uttrycksfull personlighet. I 1:an hittar vi en sann optimist, full av idéer – som inte alltid fullföljs. 1:an påbörjar hellre än avslutar. Aktivitet, rörelse och vinnarskalle kommer 1:an med, likaså träning, idrott, kropp, kost och hälsa. 1:an har energi och temperament. Att leda andra i team gillar 1:an och det är hen oftast bra på. 1:an kan vara skicklig på att skriva, tala och kommunicera slagkraftigt. 1:an litar på sig själv och tycker om att så frön till nya världar. Kreativa, djärva och företagsamma är de skickliga på att inspirera andra till självförverkligande. Utmaningar för 1:an är vila, tålamod och att ge andra utrymme samt att undvika överansträngning.

2

2:an söker balans, harmoni och skönhet i tillvaron, de värdesätter och trivs oftast bäst i mindre grupper och konstellationer. Som person är 2:an en god rådgivare, kärleksfull, stöttande och empatisk. De gillar fred, stabilitet och samarbeten av alla dess slag. 2:an är en nyfiken, uppmärksam och kunskapstörstande själ som ofta tar de svaga och utsattas parti, de är beskyddande och ogillar all form av diskriminering. 2:an trivs när hen får ge till andra, det kommer dock med en utmaning: de behöver lära sig att ge lagom mycket. Självständighet, självförtroende och självkänsla är nyckelord för 2:an likaså känslighet, kritik och stark intuition. Deras goda urskillningsförmåga gör att de ofta kan läsa mellan raderna. God balans mellan arbete, vila, fritid och familjetid bör de vara noga med. 

3

3:an är omhändertagande, kommunikativ, kreativ, engagerad och uttrycksfull. De tycker om skönhet, konst, musik, dans, teater och artisteri. Att uttrycka sig med kroppen eller i ord är viktigt för deras välbefinnande, de vill se saker växa, blomstra och utvecklas. Djur, natur, trädgård, hälsa och matlagning är viktiga ingredienser i deras liv. Likaså familjeliv och barn. Att inkludera, engagera och föra människor samman som en familj driver 3:an som är nyfiken på människor, språk, kulturer och andra länder. Att ta hand om, vårda och ge andra näring (fysiskt, mentalt eller andligt) kommer naturligt för 3:an. 3:an kan känna att de inte gör tillräckligt, inte duger och vara rädda för att misslyckas. De har lätt för att underkasta sig andras behov, offra sig och ta på sig extra arbete eller ansvar, men 3:an måste lära sig att säga nej. 3:or kan uppleva sig själva oorganiserade och odisciplinerade eller att livet ofta tar en oväntad vändning

4

4:orna är strävsamma, lojala och pålitliga personer som inte backar för hårt eller repeterande arbete. 4:an är ofta uthållig, disciplinerad och fokuserad med stark fysik och starkt psyke, de gillar logik, praktisk tillämpning och konkretisering. Flexibilitet och förändring kan dock 4:an vara lite rädd för. Många 4:or arbetar inom samhällsviktiga branscher som upprätthåller ett lands struktur, 4:an är även ett auktoritärt och karriärsinriktat tal, här hittar vi chefer, Vd:ar och företagsledare. En 4:a som inte vill leda andra, kan vara lockad av miljöer med en tydlig hierarki eller kända/större företag. Det förflutna och historia kan fascinera 4:an, likaså samlande, pilligt hantverk och fordon. Att vara en i mängden bekymrar sällan 4:an, men det finns även mer rebelliska 4:or som inte är lika nöjda med en stillsam tillvaro. En mer äventyrlig 4:a kan vilja arbeta på högre politisk/försvarsmässig nivå eller i utlandstjänst.  

5

Nyfikna och kommunikativa 5:an blir lätt uttråkad och ser därför till att det händer saker. 5:an är mångfacetterad, anpassningsbar och besitter hög energi. Den energin vill de få ut: kreativt, aktivt, socialt eller kunskapsmässigt. 5:an som ofta har lätt för att lära, tycker om att studera, lära av andra och lära ut. 5:an är pedagogen som är bra på att förklara och de tar ansvar över grupper på ett utmärkt sätt. 5:an är en god problemlösare med överblick och helhetstänk. De är kloka rådgivare åt andra och stöttar gärna familj, vänner och bekanta med råd, ett lyssnande öra eller ett sanningens ord. Konflikt och uppror kommer 5:an med, för i dem finns en stöddig rebell som inte accepterar lagar och regler. Auktoriteter, myndigheter och samhällsnormer bemöter de med skepsis. Röstresurser har 5:an och de dras till kreativa och konstnärliga uttryck. Fysisk aktivitet och träning är viktigt för dem, likaså frihet, 5:an tycker inte om att känna sig begränsad. 5:an kan behöva träna på att undvika överdrifter i livet, ”lagom” finns nämligen inte i 5:ans ordförråd. 

6

Serviceinriktad, hjälpsam, lojal och social beskriver 6:an som vill finnas till hands för andra och bidra med uppmuntran och expertis. Gemenskap, samverkan och team-work driver 6:an som tycker om umgänge där alla bidrar. De dras ofta till föreningar, sammanslutningar och lagidrott. Att ha en yrkesroll där flödet av människor och aktivitet aldrig sinar passar 6:an. Njutning, glädje, humor, skönhet, spänning, synd… allt som stimulerar sinnena gillar 6:an som älskar upplevelser och är full av vitalitet. Konserter, sportarrangemang, tävlingar och äventyr triggar igång 6:an, likaså mat, dryck, spa, shopping och vagabond-liv. En 6:a som inte gillar äventyr kan vara engagerad i bygdens historia eller i olika former av nostalgiskt samlande. 6:an kan ha svårt att släppa taget; både om personer, om det förflutna och om saker. Familj, barn, husdjur, vänner och kärlekspartner(s) hamnar högt på 6:ans prioriteringslista likaså tanken på pengar och materiell trygghet. De kan även vara riktiga hälsonördar. Att bli självmedveten, hitta sin egen vilja och bli bekväm med sig själv är 6:ans utmaning. De kan i livet komma att ifrågasätta sin könsidentitet/sexualitet eller undersöka arv, släktskap och dna. 

7

7:ans svala, skyddande yttre signalerar ofta lugn, målmedvetenhet och stabilitet. 7:or är ofta uppfyllda av sin karriär eller sina prestationer. De strävar efter att bli respekterade och aktade. 7:an vill vara självständig, gå sin egen väg och fatta egna beslut. Psykologi, rådgivning och mental träning kommer med 7:an och de vill förstå både sig själva och andra. Stillhet och tystnad är nödvändigt för deras välmående och de kan ha intresse för personlig utveckling, mystik, andlighet och religion. 7:an vill lösa problem, analysera och uppnå förbättringar. Även om en 7:a kan uppfattas som egensinnig, distanserad eller introvert bär de på en enorm brinnande kraft. När de hittar ett sätt att uttrycka denna inre explosivitet kan de nå oanade höjder. 7:or kan känna sig lockade att välja yrken där de får använda kroppen, yrken där de representerar andra i en tydlig roll eller yrken med en viss typ av klädsel. 7:ans absoluta styrka är deras originalitet och intelligens samt deras förmåga att överraska sin omgivning. 

8

8:an är resultatinriktad, motiverad och disciplinerad. Hen kan uppfattas som en gnutta allvarlig eller bestämd. De dras ofta till yrken där de får agera beslutsfattare eller upprätta lag och ordning. 8:or kan ha en vilja att tjäna pengar och nå framgång i livet. Arbetar de inte i en ledande position så är de troligtvis ändå synliga, 8:an har en viss utstrålning. För 8:an är det viktigt att hitta tillit och se hoppfullt på tillvaron. När saker inte sker i den takt eller på det sätt 8:an tänkt sig kan de bli frustrerade, därför behöver de lära sig uthållighet och tålamod. 8:an mår bäst när situationer och miljöer är balanserade. De fattar också bättre beslut när de besitter fokus och koncentration. 8:or är duktiga på att ta ansvar, gå bredvid och leda andra på ett jämställt sätt. De kan vara utmärkta handledare, mentorer och managers. Skaparglädje, kreativa idéer samt inspirerande, visionärt och fantasifullt tänkande är 8:ans styrka. De ställer till rätta, pusslar ihop, organiserar och medlar samt är bra på att få grupper att känna sig sammansvetsade.

9

9:an söker ständigt efter sanning och kunskap, de vill bli upplysta för att kunna upplysa andra. De kan bli helt uppfyllda av ett visst forskningsämne, ett politiskt parti, en troslära, ett yrke eller en brinnande fråga. Ihärdigt, tidskrävande och fokuserat arbete passar 9:an likväl som högre studier. Utmanande för 9:an är förändring, de kan ha svårt att bryta dåliga vanor och bli sentimental eller melankolisk vilket gör att de ältar istället för att börja om. De är vänliga, generösa, ärliga, hjälpsamma och empatiska. De drivs av att hjälpa utsatta människor, djur och minoriteter. 9:an kan vara engagerade i välgörenhet, politik och aktivism samt i frågor som rör mänskliga rättigheter, barn, utbildning, klimat och miljö. Mänskligt mörker väjer inte 9:an för – och de kan vilja utreda brott, avslöja det korrupta och det dolda. 9:an föredrar djupa relationer och de värdesätter nära vänskap. De har inlevelse, livlig fantasi och en känsla för konst- och textilhantverk, formgivning, handarbete, finsnickeri och musikinstrument. 9:an är också expert på livets fulländning, att kunna känna lycka, nöjdhet och överflöd i det enkla. De tycks veta universums alla hemligheter. 

Numerologi lära sig räkna ut

MÄSTARTALEN 11 OCH 22

Mästaralen 11 och 22 klassas inom numerologi som mästartal. Ett mästartal vibrerar från högre oktaver än grundtalen 1–9. Mästartal är förknippade med stor potential till självutveckling, större kollektivt ansvar, andlig visdom, högkänslighet, innovation, kreativitet och nyskapande. 

Mästartalet 11 är sprunget ur grundtalet 2, talet delar egenskaper med 2:an men äger också egna karaktärsdrag. Du som har mästartalet 11 kan nöja dig med de utmaningar och möjligheter som kommer med 2:an, men du kan också välja att axla ett större ansvar och kliva in i 11:ans energi fullt ut. Detta ansvar medför ofta prövningar och utmaningar. Talet 11 är förknippat med: Inspiration, styrka, passion, kreativitet, visionär, rädslor, intuition, medialitet, healing, karisma, entreprenörskap, ärlighet, ideal, vilja, spirituell väg, prövningar, rådgivning, det offentliga, kändisskap, många talanger, fredsmäkling, lust, njutning, känslighet, självkänsla, intensitet. 

Mästartalet 22 är sprunget ur grundtalet 4, talet delar egenskaper med 4:an men äger också egna karaktärsdrag. Du som har mästartalet 22 kan nöja dig med de utmaningar och möjligheter som kommer med 4:an, men du kan också välja att axla ett större ansvar och kliva in i 22:ans energi fullt ut. Detta ansvar medför ofta prövningar och utmaningar. Talet 22 är förknippat med: Hängivenhet, företagande, politik, det globala, humanitär hjälp, makthavare, ekologi, teknologi, vetenskap, friskvård, hälsa, uppfinningar, forskning, ledarskap, innovatör, överflöd, androgyn, samhällsförändrare, äventyr, intuition, glöd, oskuldsfullhet, spontanitet, snabbhet.

Numerologi lära sig räkna ut.

Informationen i det här blogginlägget är inspirerat från numerologen Veronika Larsen. Vill du få fördjupade insikter om ditt numeroskop kan du beställa ett via musikmediumet.se/numeroskop 

Berätta gärna vilka siffror du fick fram och hur det känns som att de passar in i ditt liv. För min del är 1:an och 3:an signifikanta siffror i mitt liv. Känns träffande på många sätt. 

Tack för att du läste 💕 Följ mig gärna på Instagram och Facebook för mer inspiration!

DU KANSKE ÄVEN GILLAR DE HÄR INLÄGGEN…

Nymåneritual i jungfruns tecken

Ikväll är det dags för en efterlängtad nymåneritual! Nymånen infaller i jungfruns tecken idag den 7 september och det...

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Därför ska du börja lära dig tolka numerologi | marydavidsson.com - […] Vad är numerologi? […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

LÄS DE MEST POPULÄRA INLÄGGEN
Så gör du en nymåneritual
Lär dig räkna med numerologi
7 sätt att sätta hälsosamma gränser
Så gör du en tarmsköljning